Doz Hesaplama
Modülü
Persentil Hesaplama
Modülü
Kimler Rapor Yazabilir
Rapor Yazma Yetkisi
Çocuk gastroenteroloji veya çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanı
Bu hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi
Evolvia RP Geri Ödeme Koşulları
Evolvia RP1 0-6 ay, Evolvia RP2, 6-24 ay arasındaki İSPA tanısı olan bebeklerde katkı paysız geri ödenmektedir.
24 aydan büyük bebeklerin İSPA tedavisinde geri ödeme yoktur.