Doz Hesaplama
Modülü
Persentil Hesaplama
Modülü
Doz Hesaplama Modülü
Bebeğin Adı Soyadı
Bebeğin Cinsiyeti
Kız
Erkek
Bebeğin Yaşı
Bebeğin Kilosu
Kilosu başına alması gereken
enerji(kcal/kg)
Günlük ihtiyacın Evolvia RP ile karşılanacak yüzdesi (kcal)
Günlük alması gereken
enerji (kcal/kg)
Aylık alması gereken
enerji (kcal/kg)
İhtiyaca göre Kg başına alması gereken kcal miktarını değiştirebilirsiniz.
3 ölçek
Günlük alması gereken
Rp ölçek miktarı
22 gr
Günlük tüketilmesi gereken
ürün miktarı (gr)
22
Evolvia RP1 kutu sayısı / ay