İlk 18 Ay Beslenme ve Nöromotor Gelişim

Yaş(ay)Besin TürüOral GelişimNöromotor Gelişim
0-6Anne sütü Dilin uzatma-geri çekme hareketleriEmme ve arama refleksleri var
6-7Yumuşak ezme kıvamında besinler
Sıvı besinler
Kaşıktan pasif alabilir, besini dilin ön tarafından farinkse aktarırBaş kontrolü gelişiyor
İki eliyle eşya yakalar
Baş kontrolü
Destekle oturur
7-8Püre kıvamında besinler (pütürlü)Çiğneme hareketleri başlar, fincandan içebilirEşyayı bir elden diğerine aktarır Desteksiz oturur
8-12Püre kıvamında çatalla ezilmiş besinlerDilin her iyi yöne doğru hareketleri ile lokmayı ağzında döndürürBaş ve işaret parmaklarını kullanabilir
Baş omuz kontrolü tamdır
Besini ağzına götürebilir Yürür
12-18Kolay çiğnenebilen tüm yiyeceklerÇiğneme ve dil hareketleriKendi kendini besleyebilir
Referans: Topal, S., Çınar, N., & Altınkaynak, S. (2016). Süt çocukluğu döneminde beslenme. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi6(1), 63-70.

Bebekler 6. ayda kaşıkla püre şeklinde verilen tamamlayıcı besinleri güvenle yeme ve yutabilme becerisine sahiptir.1

Besinlerin uzun süre püre olarak verilmesine devam edilmemeli, bebekler 8-10. aylarda yarı katı lokma besinleri yiyor olmalıdır. Bebekler 12. ayda içecekleri bardaktan içebilmelidir.1

Bebeklerin 9-12 ay civarında el becerileri geliştiği için bu dönemden itibaren bebeğin beslenmeye katılması desteklenmeli, kendi kendini beslemesi teşvik edilmelidir.2

Referanslar:

  1. Pekcan, A. G. (2018). Tamamlayıcı Beslenme: Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme (ESPHGAN) Birliği Komitesi Görüş Raporu. Beslenme ve Diyet Dergisi46(1), 1-6.
  2. Yazıcı, B. (2018). Tamamlayıcı Beslenme. Klinik Tıp Pediatri Dergisi10(1), 7-16.